Modificació en l’ús de medicament homeopàtic com a profilaxis del Covid19

Recollint experiències de companys que han pogut treballar amb tractament homeopàtic en pacients infectats, sembla ser que en aquests moments el medicament homeopàtic que estaria bé utilitzar per prevenció del Covid19 es Bryonia a la 30CH. 3 grànuls en dejú cada 15 dies.

Aquest seria un tractament generalitzat. Quan l’aparició de símptomes físics i/o emocionals fossin exacerbats, s’hauria de consulta per trobar el MEDICAMENT MES APROPIAT EN EL CAS PARTICULAR.

Aquest és l’estat actual. Donada l’experiència fins ara amb el Covid19, podria ser que el medicament homeopàtic que cobreixi la prevenció anés canviant.

Aquest blog serà la via que utilitzaré per mantenir-vos informats, dins de les meves possibilitats.