Creixement personal

MLC (Mètode d’alliberament de cuirasses)
Què és el MLC?

Tota la nostra història, des de la concepció, està inscrita en el nostre cos. Tota la memòria inconscient dels esdeveniments viscuts MLC 2està gravada en els nostres teixits i modela el nostre cos. Des de la nostra primera infantesa ens hem hagut de defensar de les agressions, de vegades violentes, al nostre impuls vital. Per a sobreviure, hem construit unes «cuirasses», acomodació del nostre cos i de la nostra psique, a fi d’habilitar-nos per poder conviure amb el nostre entorn.

A l’edat adulta aquestes cuirasses es poden manifestar de diferentes maneres:

  • Dintre del cos: rigidesa, tancament, dolors crònics.
  • En la nostra psique: creences rígides, problemes de relació, limitació del nostre veritable potencial, etc.

Alliberar-nos de les nostres cuirasses físiques i psíquiques ens permet alliberar la força vital retinguda a dintre nostre, i donar sortida a la nostra creativitat, joia de viure i creativitat profunda.

Amb el Mètode d’Alliberament de Cuirasses (MLC) es poden alliberar les tensions acumulades i desfer aquestes cuirasses físiques i psicològiques, donant sortida plena a la nostra energia vital.

El MLC el va desenvolupar Marielise Labonté al Canadà, i consisteix en moviments suaus, dret o estirat a terra, utilitzant instruments flexibles tals com pilotes de diferentes mides i dureses o bastons recoberts d’espuma. El principi fonamental del mètode és escoltar el propi cos, i no intentar dominar-lo o controlar-lo com es fa en moltes altres pràctiques corporals.

Classes personalitzades de MLC

Es fan classes individuals i personalitzades de MLC per a treballar problemes concrets, a hores convingudes.MLC 1

Les eines necessàries són: matalàs, pilotes, sacs de sorra, roba còmoda, no gaire ampla (preferiblement vestit del tipus lycra, malla o similar), i mitjons.

Rebreu tot l’assessorament abans de començar les sessions.

Casses col·lectives de MLC

Es fan classes col·lectives amb diferent periodicitat i cicles de MLC.

Cliqueu aqui per veure la programació dels cicles col·lectius de MLC.


Respiració conscient (Rebirthing)

El Rebirthing és una eina terapèutica que utilitza la respiració conscient per accedir a bloquejos físics, emocionals i espirituals que estan impedint la persona desenvolupar una vida plena físicament, emocionalment i espiritualment.

El rebirthing, o reneixement, utilitza les següents eines bàsiques:

  • La respiració
  • Pensament creatiu i treball amb afirmacions saludables
  • Trauma de neixement
  • Relació amb els pares (síndrom de desaprovació parental), amb l’objectiu de sanar aquestes relacions
  • Treball de perdó o alliberació

En una sessió de reneixement, es dóna un espai per a compartir el procés personal, un espai per a respirar coCeixement personalnnectadament i al final un espai per a compartir l’experiència i proposar treballs personals a realitzar a casa (afirmacions, etc).

El rebirthing va ser introduit a occident per Leonard Orr, a partir d’uns ensenyaments que va rebre d’un mestre dels Himalaies que es diu Babaji.

Les sessions es poden fer individualment o bé en grups. Cliqueu aquí per veure els grups de treball


Harmonització energètica

Page_1

L’Harmonització Energètica, o sanació espiritual angèlica, permet la sanació i harmonització de l’estructura energètica de la persona i de la seva ànima, tot buscant harmonitzar l’embolcall físic, els set cossos subtils i els xacres.

Els tractaments es fan mitjançant invocació i canalització del fluid de sanació, per transmutar la disharmonia en harmonia.


EMF Balancing Technique

emf

L’EMF Balancing Technique és una tècnica d’equilibrat del camp energètic de l’ésser humà. Aquest camp energètic està format per un entramat de fibres de llum i d’energia. De la mateixa manera que la Terra té un camp electromagnètic, les persones també en tenen un : la Reixeta de Calibracio Universal. Aquest sistema de l’anatomia energètica és la porta que ens connecta al camp electromagnètic de la Terra i de l’Univers, que es coneix com a reixeta còsmica.

L’objectiu d’aquesta tècnica és enfortir i reequilibrar el camp electromagnètic individual per adequar-lo als canvis que es produeixen a la Terra i millorar l’energia de l’individu.

La sessió de EMF es realitza per un terapeuta mitjançant una sèrie de moviments precisos i harmoniosos per les diferents seccions de la Reixeta de Calibració Universal, seguint un determinat protocol, situant les mans en diferents centres d’energia per tal de facilitar el flux energètic.

Mort Conscient

La vida està plena de “petites morts”. Cada canvi que efectuem, cada moment de crisi pel que passem, constitueixen pèrdues, que són com petites morts. Aquestes petites morts són necessàries per a renéixer a una situació millor, a un estat més avançat de consciència, etc.

Utilitzant un mètode de relaxació profunda es pot accedir a espais interns personals i des d’allà establir un diàleg amb l’inconscient. Aquest diàleg permet sanar ferides que tenen que veure amb el ressentiment, aferraments a persones o coses, bloquejos interns, etc.

Es molt important poder accedir a aquests espais en moments claus de la nostra vida.